GWARANTUJEMY
BEZPIECZEŃSTWO

Broker Ubezpieczeniowy po spełnieniu szeregu wymogów formalnych działa na podstawie uzyskanego zezwolenia i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Jesteśmy przede wszystkim doradcą w zakresie rozwiązań ubezpieczeniowych. Naszym fundamentalnym zadaniem jest trafna identyfikacja ryzyka, przedstawienie jej Klientowi wraz z rekomendacją ochrony ubezpieczeniowej i wsparcie wdrożonego rozwiązania. Właściwe dopasowanie produktu ubezpieczeniowego to gwarancja pokrycia skuteczną ochroną danego ryzyka. Każdy Klient dodatkowo zabezpieczony jest naszą polisą OC w zakresie świadczonych usług brokerskich.

NIE SPRZEDAJEMY POLIS - DORADZAMY BEZPIECZEŃSTWO ZAPEWNIAJĄC KOMFORT CODZIENNEGO FUNKCJONOWANIA


Jako Broker
ubezpieczeniowy:

– reprezentujemy interes naszego Klienta przed ubezpieczycielami
– przeprowadzamy audyt ważnych polis
– szacujemy ryzyko i doradzamy rozwiązania
– tworzymy dedykowane rozwiązania ubezpieczeniowe
– negocjujemy warunki umów ubezpieczenia
– porównujemy oferty i udzielamy rekomendacji brokerskiej
– pomagamy zgłaszać reklamacje i uzyskiwać świadczenia ubezpieczeniowe
– monitorujemy ciągłość ochrony ubezpieczeniowej
– reagujemy na zmiany rynku ubezpieczeń
– udostępniamy portal on-line, gdzie Klient ma dostęp w jednym miejscu do własnej dokumentacji ubezpieczeniowej

Z NAMI ZAOSZCZĘDZISZ CZAS, OGRANICZYSZ KOSZTY I UZYSKASZ DEDYKOWANY PRODUKT UBEZPIECZENIOWY.


WSPÓŁPRACA

Jesteś brokerem lub doradcą obsługującym firmy i chciałbyś skorzystać z naszej specjalistycznej wiedzy i doświadczenia z korzyścią dla Twojego Klienta
– rozpocznijmy partnerską współpracę. Napisz do nas.

Nasze specjalizacje

Ubezpieczenia zdrowotne

Jesteśmy pierwszym w Polsce brokerem ubezpieczeniowym szczególnie wyspecjalizowanym w ubezpieczeniach zdrowotnych i liderem unikatowych rozwiązań w opiece medycznej.

D&O – Ochrona zarządu

Odpowiedzialność Członków Zarządu czy też Członków Rady Nadzorczej za błędy i zaniedbania jest czymś oczywistym. Roszczenia pojawiać się mogą z każdej strony: od kontrahenta, udziałowca, nowego Zarządu lub nawet pracownika czy też organów państwa.

OCHRONA PODATKOWA I KARNO-SKARBOWA

Doradzamy w jaki sposób można skutecznie zabezpieczyć firmę i osoby zarządzające, na wypadek sporu z Krajową Administracją Skarbową lub Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ubezpieczenia pokrywają koszty prowadzenia sporu ale też i zasądzone kary, grzywny i odszkodowania.

Cyberzagrożenia

Atak hakerski, wyciek wrażliwych danych czy awaria systemów IT – to nie tylko kary RODO i paraliż funkcjonowania firmy. To przede wszystkim widmo ogromnych odszkodowań, utraty wizerunku i wartości firmy oraz szeregu działań naprawczych, które można skutecznie ubezpieczyć.

OC zawodowe

Współpraca z Zarządami firm różnych branż i rozmowa o ich codziennych zagrożeniach, zawsze prowadziły do jednej konkluzji, że obok odpowiedzialności samego Zarządu, istnieje równie ważna odpowiedzialność cywilna wynikająca z wykonywanego zawodu. Niestety zazwyczaj nie jest właściwie zabezpieczana.

Gwarancje ubezpieczeniowe

Wadium, należyte wykonanie kontraktu czy usunięcie wad i usterek to codzienność w działalności usługowej i produkcyjnej. Posiadając wieloletnie doświadczenie w produktach i usługach finansowych, możemy skutecznie poprowadzić proces pozyskania ubezpieczeń linii finansowych, jakimi są gwarancje ubezpieczeniowe.

ADESS Broker Sp. z o. o.

NIP: 9542782179
REGON: 368293474
KRS: 0000694241

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Konto mBank S.A. nr: 62 1140 2004 0000 3902 7709 5602

Prowadzi działalność Brokera Ubezpieczeniowego pod nadzorem KNF.
Zezwolenie nr: 2375/17

 

Jesteśmy członkiem stowarzyszenia:

 


Kontakt

ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów

Telefon: +48 32 3070692

E-mail: biuro@adess.pl

    Wypełniając formularz kontaktowy i wysyłając nam za jego pośrednictwem wiadomość powierzasz nam do przetwarzania zawarte w nim dane osobowe. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, nie korzystaj z formularza kontaktowego tylko zadzwoń do nas.

    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych