Informacje ustawowe

Informacje o brokerze ubezpieczeniowym działającym pod firmą ADESS BROKER Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
dla klientów będących osobami prawnymi

wymagane zgodnie z art. 32 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dn. 15.12.2017r. (Dz. U. 2017 r. poz. 2486 z późn. zm.)

 1. Broker prowadzi działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń pod firmą ADESS BROKER Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-150) ul. Katowicka 47 (zwany dalej jako: Broker). Broker jest brokerem ubezpieczeniowym.
 2. Broker posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności Brokera Ubezpieczeniowego nr: 2375/17 i został wpisany do Rejestru Brokerów Ubezpieczeniowych pod numerem: 00002254/U.
 3. Rejestr Brokerów Ubezpieczeniowych prowadzony jest przez KNF on-line pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/. Celem weryfikacji wpisu Brokera należy kolejno wybrać rodzaj podmiotu (Broker) i uzupełnić pola odpowiednimi informacjami tj. np. : nr zezwolenia (2375/17) lub Firma/nazwa (ADESS BROKER). Po zatwierdzeniu czynności przez kliknięcie Szukaj, wyświetli się poniżej link z danymi wraz z nadanym numerem wpisu, na który należy kliknąć celem wyświetlenia danych zgromadzonych w rejestrze.
 4. Zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej znajduje się pod adresem: adess.pl/zezwolenie
 5. Broker nie posiada akcji albo udziałów żadnego zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu.
 6. Żaden zakład ubezpieczeń nie posiada udziałów Brokera, które uprawniałby co najmniej do 10% głosów na zgromadzeniu wspólników Brokera.
 7. Broker otrzymuje wynagrodzenie w formie kurtażu brokerskiego wypłacanego przez zakład ubezpieczeń. W przypadku zmiany charakteru wynagrodzenia Klient zostanie poinformowany przez Brokera o tym fakcie przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
 8. Klient ma prawo złożyć reklamację lub wnieść skargę na usługi świadczone przez Brokera, przy czym nie mogą one być związane z udzielaną ochroną ubezpieczeniową (tego rodzaju reklamacje powinny być kierowane bezpośrednio na adres właściwego ubezpieczyciela). Reklamacje można składać:
  1. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, bezpośrednio w siedzibie Brokera: ul. Katowicka 47 w Chorzowie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16;
  2. w formie pisemnej przesyłką pocztową lub kurierską na adres siedziby Brokera: ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów;
  3. w formie ustnej, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 32 3070692
  4. w formie pisemnej, pocztą elektroniczną na adres: biuro@adess.pl.
 9. Klient ma prawo do pozasądowego, polubownego rozstrzygania sporów w formie negocjacji prowadzonych przez Klienta i Brokera. Negocjacje nie powinny trwać dłużej niż miesiąc od daty doręczenia (lub uznania za doręczone zgodnie z przepisami prawa) drugiej Stronie wezwania do podjęcia negocjacji w celu polubownego zakończenia sporu.
← Powrót do strony głównej

Jako wyspecjalizowany broker ubezpieczeń zdrowotnych jesteśmy dla naszych Klientów gwarantem uzyskania najlepszego rozwiązania i właściwego serwisu. Mamy szerokie doświadczenie w zakresie negocjacji, wdrażania i przeprowadzania w firmie zmian świadczeniodawcy. Jako ekspert rynku ubezpieczeń i abonamentów medycznych mamy umiejętności i praktykę w tworzeniu dedykowanych rozwiązań, spełniających wymogi i oczekiwania naszego Klienta. Każdy proces przeprowadzamy w sposób niebudzący wątpliwości co do kierunku proponowanych zmian lub wdrażania nowych rozwiązań, znając ich rezultaty w zamkniętych już projektach. Rekomendacje od naszych Klientów są tego najlepszym potwierdzeniem.

Znając od wielu lat realia prowadzenia biznesu, promując kompleksowe podejście do tego rodzaju ryzyka, wiemy jak skutecznie je ubezpieczyć będąc zaufanym i wyłącznym partnerem osób decyzyjnych. Członek Zarządu powinien korzystać z usług Prawnika, co do którego ma pełne zaufanie i przekonanie do jego profesjonalizmu. Podobnie rzecz się ma z Brokerem Ubezpieczeniowym. Doradztwo w zakresie pokrycia ochroną ryzyk związanych z wykonywanym zawodem, jest tak samo kluczowe, jak otrzymana porada prawna – ich celem jest przecież zabezpieczenie się przed przykrymi konsekwencjami błędnych lub wątpliwych decyzji zarządczych. Niestety, nie wszystko jest też zależne od nas, a to co nieprzewidywalne powinno być skutecznie zabezpieczone. Jako Broker Ubezpieczeniowy oferujemy naszym Klientom zindywidualizowane doradztwo ukierunkowane na zabezpieczenie Zarządów przed ewentualnymi roszczeniami w trakcie pełnienia funkcji i po jej zakończeniu. Dla naszych Klientów jesteśmy pewnym i profesjonalnym partnerem wyspecjalizowanym w zakresie ryzyk typowych dla stanowisk decyzyjnych.

Błąd w sferze podatków, niewłaściwa inerpretacja przepisów, Split Payment lub niedopełnienie obowiązku raportowania Schematu Podatkowego i wiele innych zagrożeń natury podatkowej – to tylko nieliczne ryzyka związane ze sferą fiskalną. Analizując sytuację naszego Klienta tworzymy rozwiązanie, które zapewni mu komfort funkcjonowania i zabezpieczy większość ryzyk podatkowych. Ubezpieczenia ochrony podatkowej chronią firmę w trakcie prowadzenia kontroli podatkowej i w przypadku wystąpienia sporu z KAS lub ZUS. Należy podkreślić fakt, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje lata poprzedzające start polisy i trwa aż do chwili wyczerpania możliwości procesowych przewidzianych polskim prawem. Wiemy też, jak skutecznie ubezpieczyć osoby decyzyjne na wypadek kar pieniężnych, grzywien czy odszkodowań, nakładanych w drodze postepowań karno-skarbowych. Coraz więcej regulacji w sferze prawa podatkowego daje ogromne możliwości nakładania kar personalnych, o maksymalnych wartościach dopuszczanych prawem, nawet w sytuacji jedynie zaniedbania obowiązku wynikającego z danej regulacji. Wsłuchując się w sytuację Klienta dajemy skuteczne pokrycie ryzyka wraz z zabezpieczeniem finansowym Członka Zarządu.

Najszersze w Polsce kompetencje i wieloletnie doświadczenie naszego zespołu, gwarantują Klientom skorzystanie z najnowszych rozwiązań szytych na miarę w odpowiedzi na konkretne potrzeby danego przedsiębiorcy, przy zachowaniu najwyższych standardów tajemnicy zawodowej.

Obsługujemy 236 firm.
Z naszych autorskich rozwiązań skorzystało ponad 20 000 osób.
Działamy w całej Polsce.

Czytaj więcej: ADESS – OCHRONA ZARZĄDU I WŁAŚCICIELI FIRM

Doskonale znamy cały rynek oferentów w Polsce a przede wszystkim charakterystykę ich działania w praktyce. Dzięki temu każde negocjacje i wdrożenie są naszym pełnym sukcesem, a także ogromnym ułatwieniem dla codziennej pracy naszego Klienta, który oszczędza czas i pieniądze. Każdy nasz Klient otrzymuje dostęp do swojego profilu w systemie kancelarii on-line, gdzie gromadzona jest wszelka dokumentacja związana z programem. Nasza działalność brokerska objęta jest polisą ubezpieczenia OC z Sumą Gwarancyjną 1 924 560,00 Euro.

Najszersze w Polsce kompetencje i wieloletnie doświadczenie naszego zespołu, gwarantują Klientom skorzystanie z autorskich rozwiązań niedostępnych dla rynku.

Obsługujemy 236 firm.
Z naszych autorskich rozwiązań skorzystało ponad 20 000 osób.
Działamy w całej Polsce.

Czytaj więcej: ADESS – OPIEKA MEDYCZNA DLA FIRM

Pliki Cookies

Nasza strona używa plików ciasteczek (cookies) aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Więcej o naszej polityce prywatności możesz znaleźć Tutaj